Mua bán

 • Bán
3,9 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
2
Vệ sinh:
2
81 m²
 • Bán
13 tỷ
Lê Duyên
 • Liền kề
Ngủ:
4
Vệ sinh:
6
385 m²
 • Bán
5,4 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
3
Vệ sinh:
2
95 m²
 • Bán
4 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
2
Vệ sinh:
2
77 m²
 • Bán
3,1 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
2
Vệ sinh:
2
70 m²
 • Bán
3,35 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
2
Vệ sinh:
2
71 m²
 • Bán
3 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
2
Vệ sinh:
2
67 m²
 • Bán
6,1 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
3
Vệ sinh:
2
104 m²
 • Bán
5,5 tỷ
Lê Duyên
 • Căn hộ
Ngủ:
3
104 m²