Chính sách bảo mật

I. Dữ liệu người dùng.

Việc thu thập dữ liệu trên Homebox bao gồm: họ tên, email, số điện thoại của người dùng khi đăng ký tài khoản. Đây là các thông tin mà Homebox cần người dùng cung cấp đầy đủ khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để Homebox liên hệ xác nhận lại với người dùng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Homebox về những hành vi sử dụng trái phép, llưu trữạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Homebox.

III. Ứng dụng cần được cung cấp một số quyền.

  1. Quyền truy cập vị trí người dùng: Homebox cần quyền này để xác định vị trí người dùng, nhằm chỉ đường cho người dùng từ vị trí hiện tại đến vị trí của bất động sản trên Homebox.
  2. Quyền gửi thông báo: Homebox gửi thông báo cho người dùng thường xuyên, những thông báo này bao gồm các khuyến mại, giảm giá và thông tin hệ thống.

Lưu ý: Quyền chỉ được sử dụng chỉ khi được sự cho phép của người dùng.

IV. Truy cập từ trang thứ 3.

Chúng tôi có thể cung cấp đường link tới fanpage, những ứng dụng khác của chúng tôi hoặc quảng cáo từ bên thứ 3. Chúng tôi không thu thập bất cứ dữ liệu nào và không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các website bên thứ 3.

V. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

  1. Thông tin cá nhân của người dùng trên Homebox được Homebox cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Homebox. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
  3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Homebox sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
  4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Homebox.

VI. Liên hệ

Mọi thắc mắc nào về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ qua email hello@homebox.vn